• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

آزمون تافل آی بی تی (TOEFL iBT)

آزمون تافل آی بی تی (TOEFL iBT) معیاری است برای سنجش توانایی افراد در ترکیب مهارت های زبان انگلیسی یا همان مهارت های خواندن، گوش دادن، حرف زدن و نوشتن. همانطور که از عبارت فوق بر می آید، در این آزمون شما باید بتوانید مهارت های مختلف را با هم ترکیب کنید و این فرق عمده این آزمون با آزمون آیلتس است که درآن هر یک از مهارت ها تقریباً بطور مستقل از هم سنجیده می شوند. هرچند امروزه دیگر دانشگاه ها هم مدرک تافل و هم مدرک آیلتس را بعنوان مدرک زبان از دانشجویان غیر انگلیسی زبانشان قبول می کنند.

ساختار آزمون تافل iBT
آزمون تافل iBT

شامل چهار بخش یا مهارت است که هر یک از این مهارت ها نمره ای از ۳۰ خواهند داشت و در نهایت نمره تافل شما مجموع این چهار نمره یعنی از ۱۲۰ خواهد بود. این مهارت ها به ترتیب عبارتند از:
> درک مطلب (Reading)
> شنیداری (Listening)
> گفتاری (Speaking)
> نگارش (Writing)
بگذارید هر کدام از این بخش ها را بطور اجمالی بررسی کنیم:
۱٫ درک مطلب یا Reading در آزمون TOEFL iBT
این بخش از سه متن آکادمیک تشکیل شده است که پس از هر کدام چندین پرسش مطرح می‌شود. هر کدام از این متن‌ها حدوداً ۶۰۰ تا ۸۰۰ کلمه بوده و سوالات مطرح شده برای هر متن می تواند از ۹ نوع متفاوت از معنی لغت تا سوالات استنتاجی باشد.

 

۲٫ شنیداری یا Listening در آزمون TOEFL iBT
بخش شنیداری آزمون تافل توانایی داوطلب را در درک مکالمات انگلیسی ارزیابی می‌کند. در این بخش غالباً از لهجه آمریکایی استفاده می شود. بخش شنیداری آزمون تافل اینترنتی (iBT) از چند مکالمه و سخنرانی تشکیل شده و سوالات مطرح شده برای هریک از این مکالمه ها و سخنرانی ها می تواند چندین حالت (از استنتاج تا جزئیات) داشته باشند. در آینده، بطور دقیق تر و با جزئیات بیشتر به انواع سوالات در بخش شنیداری تافل خواهم پرداخت.

 

۳٫ گفتاری یا Speaking در آزمون TOEFL iBT
این بخش آزمون تافل دارای شش تکلیف یا task می‌باشد که دو تا از آنها به صورت مستقل (independent) و چهارتای بعدی به صورت تلفیقی یا integrated است.
تکلیف های ۱ و ۲: این دو تکلیف مستقل (independent) درباره موضوعات معمولی بوده و شما باید با استفاده از دانش و تجارب شخصی خود در مورد موضوع مورد سوال توضیح ‌دهند. برای این دو بخش شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید فکر کنید و باید پاسختان را در ۴۵ ثانیه ارائه و جمع بندی کنید.
تکلیف های تلفیقی خود به دو دسته تقسیم می شوند:
تکلیف های ۳ و۴: این دو تکلیف تلفیقی (integrated) بر اساس خواندن و شنیدن هستند که شامل یک متن کوتاه و یک صحبت کوتاه می‌باشد. شما ۳۰ ثانیه فرصت دارید اطلاعاتی را که از این دو طریق به‌دست می‌آورید با هم تلفیق کرده و در مدت ۶۰ ثانیه به سوال مطرح شده پاسخ دهید.
تکلیف های ۵ و۶: این دو تکلیف تلفیقی بر اساس شنیدن یک سخنرانی یا گفتگوی کوتاه هستند و انتظار می رود در ظرف مدت ۲۰ ثانیه نکاتی که شنیده اید را جمع بندی کرده و با توجه به سوال مطرح شده پاسخ خود را در ۶۰ ثانیه ارائه دهید.


۴٫ نگارش یا Writingدر آزمون TOEFL iBT

این بخش از آزمون تافل توانایی شما را در برقراری ارتباط از طریق نوشتن در یک محیط دانشگاهی مورد سنجش قرار می‌دهد. این بخش خود به دو تکلیف تقسیم می‌شود:
تکلیف تلفیقی (integrated) و تکلیف مستقل (independent)
تکلیف تلفیقی (integrated): در این تکلیف شما باید در ابتدا متن کوتاهی را خوانده (۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه) و سپس به یک سخنرانی مرتبط با متن گوش دهید. بعد از آن باید با استفاده از اطلاعاتی که از متن و سخنرانی به‌دست آورده‌ به یک پرسش پاسخ دهد. ۲۰ دقیقه فرصت دارید تا پاسخ خود را بنویسد.
تکلیف مستقل (independent): در این تکلیف نوشتاری آزمون تافل، سوالی از شما پرسیده خواهد شد و شما ۳۰ دقیقه فرصت دارید تا متنی در مورد آن بنویسید.


در آینده، بطور دقیق تر و با جزئیات بیشتر به نحوه پاسخگویی به سوالات در بخش نگارش آزمون تافل خواهم پرداخت.
دقت کنید که در بخش نگارش آزمون تافل، شما باید پاسخ خود را تایپ کنید. از این رو سرعت تایپ شما نقش مهمی در نمره بخش نگارش آزمون تافل ایفا می کند.

پانوشت: آزمون تافل به روش های مختلفی از جمله کاغذی، کامپیوتری و اینترنتی برگزار می شود که امروزه دو نوع اول در بسیاری از جا ها منسوخ و نوع اینترنتی آن رایج ترین نوع است. در ایران هم تافل آی بی تی چندین بار در سال در موسسات مختلف که نماینده برگزاری آزمون تافل آی بی تی هستند برگزار می گردد.
مدرک تافل همانند مدرک آیلتس به مدت دو سال اعتبار دارد.