• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

بسته‌هاي آموزشي همراه با خدمات آموزشي

اين بسته‌ها براي دوره مكالمه زبان انگليسي طراحي و توليد گرديده‌اند.اين بسته‌ها شامل ابزار آموزشي مستقيم و از پيش طراحي شده می باشند که بر اساس نيازهاي عمومي و تخصصي براي هر يك از سطوح زبان فراگیران تولید گردیده اند و نيز مكمل‌هاي آموزشی در این مرکز موجود می باشد كه در طي دوره مدرس برحسب نياز و يا نقاط ضعف فراگيران برايشان ارسال مي‌نمايد


محصولات مكمل و كمك آموزشي
اين محصولات شامل انواع فيلم‌هاي آموزشي، فلش كارت، سي دي‌هاي صوتي آموزشي و ... مي‌باشند كه براي استفاده مشتركين و يا عموم مردم توليد گرديده‌اند