• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

خدمات ويژه:

1-برنامه‌ريزي (طراحي و اجراء) براي آموزش زبان انگليسي به صورت گروهي مخصوص سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي.(حضوري و غير حضوري)
2- برنامه‌ريزي (طراحي و اجراء) براي انواع كلاس‌های خصوصي و نيمه خصوصي بر حسب اهداف از پيش تعيين شده فراگير(فراگيران)
3- برگزاري دوره‌هاي آموزشي نيمه گروهي با عناوين تخصصي(گرامر، آئين نگارش، ترجمه، كلاس‌هاي مخصوص تقويت مهارت‌هاي شنيداري و درك مطلب، كلاس‌هاي تخصصي براي تقويت افزايش دامنه لغات